WMO

 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt het mensen mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Mensen moeten zo veel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Dat kan bijvoorbeeld met inzet van vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning of huishoudelijke hulp. Als het nodig is biedt de gemeente ondersteuning. Met de invoering van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning van haar burgers.

 • Meerkosten

  Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

 • De Wmo Adviesraad bestaat uit 13 vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de Gemeenten op Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders over de prestatievelden waarop de gemeenten, in het kader van de Wmo, actief beleid moet gaan voeren.

  Lees ook:

  onderwijs
  regionaal bureau leerplicht
  jeugd
  centrum jeugd en gezin
  vrijwilligers
  CTW – regiotaxi
  Inburgering