Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesactivisme of hulp aan de ‘sans-papiers’. Vrijwilligers concentreren zich op hulpvragen die moeilijk of beter niet geprofessionaliseerd worden of op allerhande bestuurs -, organisatie -, vergadertaken in het verenigingsleven.


 

 • Vrijwilligerspunt Goeree-Overflakkee

  Veel verenigingen zitten te springen om vrijwilligers. Veel vrijwilligers willen zich dienstbaar maken voor de samenleving. Om hen bij elkaar te brengen hebben de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee een digitaal vrijwilligersplatform ontwikkeld, www.vrijwilligerspunt-go.nl.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Middelharnis heeft ook  een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit betekent dat alle vrijwilligers in de gemeente verzekerd zijn tegen zaken als schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening, bestuursaansprakelijkheid, etc. Ook mantelzorgers vallen onder de verzekering. Scholieren die in het kader van de maatschappelijke stage, stage lopen vallen eveneens onder de definitie van vrijwilligers.

  Lees ook:

  onderwijs
  regionaal bureau leerplicht
  jeugd
  centrum jeugd en gezin
  CTW – regiotaxi
  WMO
  Inburgering