Regionaal bureau leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht is gevestigd in het gebouw de Dillenburg hier is ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gehuisvest. Het RBL GO vormt samen met de organisaties van de Jeugdgezondheidszorg (zowel het consultatiebureau van Careyn als de GGD), het algemeen en schoolmaatschappelijk werk van Careyn en de coördinator van het CJG, een netwerkorganisatie voor de preventieve jeugdhulpverlening. Meer informatie over het RBL GO is te vinden op www.rblgo.nl

 

Medewerkers

Het RBL GO wordt bemenst door 3 medewerkers die facilitair worden ondersteund door de receptie van het CJG. De medewerkers Leonie Bijns, Tineke Broeders en Marja Pijl gaan gezamenlijk de leerplichttaak voor de vier gemeenten uitvoeren. Door de krachten te bundelen en de formatieomvang af te stemmen op de regio Goeree-Overflakkee wordt een kwaliteitsslag gemaakt waarnaar al geruime tijd door de gemeenten, de scholen en de organisaties uit de jeugdhulpverlening uitgekeken wordt.

  • Leonie Bijns (leerplichtambtenaar), werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag, bereikbaar via: [email protected]
  • Tineke Broeders (leerplichtambtenaar),werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (oneven weken) en donderdag, bereikbaar via: [email protected]
  • Marja Pijl (administratief medewerker), werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag, bereikbaar via: [email protected]

Lees ook:

onderwijs
jeugd
centrum jeugd en gezin
vrijwilligers
CTW – regiotaxi
WMO
Inburgering