CTW – Regotaxi

 Regiotaxi is vervangen door CTW

Met ingang van 1 januari 2012 wijzigt de voorziening voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Wmo-geïndiceerden met een vervoersindicatie kunnen geen gebruik meer maken van de Regiotaxi. Vanaf dat moment zijn zij vrij om te bepalen door wie ze vervoerd willen worden, mits dit door een legaal taxibedrijf wordt uitgevoerd. De gemeente voorziet in een compensatie voor het vervoer op basis van het Compensatie Taxitarief Wmo-geïndiceerden (CTW).

Machtiging

Het pasje voor de Regiotaxi is per 1 januari 2012 vervallen. Daarvoor in de plaats ontvangen Wmo-reizigers een nieuw pasje, de CTW-pas. Het nieuwe pasje dient als bewijs voor taxibedrijven dat de eigenaar van het pasje een Wmo-indicatie heeft. Alle Wmo-geïndiceerden hebben vorig jaar een brief ontvangen met een machtigingsformulier.Met dit machtigingsformulier machtigen zij de gemeente om het gemeentelijke deel van de kosten te betalen aan het taxibedrijf waarmee is gereisd. Dat is mogelijk als het taxibedrijf bereid is om namens de reiziger bij de gemeente het gemeentelijke deel van de ritkosten te declareren. Het taxibedrijf kan hiervoor gebruik maken van een zogenaamde samengestelde factuur.

Service van het taxibedrijf

Taxibedrijven zijn niet verplicht om te werken met samengestelde facturen, maar kunnen hiermee een goede service bieden aan de Wmo-reiziger. De reiziger (die een machtiging heeft verleend) hoeft dan maar een klein gedeelte van de nota direct te betalen, namelijk het deel dat niet voor compensatie in aanmerking komt, de rest wordt door het taxibedrijf geregeld met de gemeente.

Als het taxibedrijf niet werkt met samengestelde facturen of de Wmo-reiziger heeft niet gekozen voor het verlenen van een machtiging, moet het volledige bedrag betaald worden aan de taxichauffeur. Achteraf kunnen dan de ritkosten door de Wmo-reiziger worden gedeclareerd, onder vermelding van de naam van het taxibedrijf, het in- en uitstappunt, het aantal gereden kilometers en het notabedrag. Hiervoor is ook een nota van het taxibedrijf nodig.

Vervoersvoorwaarden

Het maximaal te reizen aantal kilometers (enkele reis) is 30 kilometer. Het begin- of eindpunt moet gelegen zijn op Goeree-Overflakkee. De reis wordt gecompenseerd als gebruik is gemaakt van een legale taxionderneming en als is gereisd met een geldige CTW-pas. De pas wordt bijvoorbeeld ongeldig als de Wmo-indicatie is geëindigd of als de eigenaar is verhuisd naar een andere gemeente.

Lees ook:

onderwijs
regionaal bureau leerplicht
jeugd
centrum jeugd en gezin
vrijwilligers
WMO
Inburgering