Veiligheid

 • Hoe veilig ben jij?

  www.hoeveiligbenjij.nl is een speciale website voor kinderen, om hen te informeren over risico’s en rampen. Dit vermindert de kwetsbaarheid van kinderen. De website voorziet in een behoefte, want niet alleen volwassenen, ook kinderen kunnen zich voorbereiden op rampen.

  101 vragen over veiligheid

 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud? Kan jij ook wel 101 vragen over veiligheid bedenken waar je eigenlijk niet het juiste antwoord op weet? Zit je bijvoorbeeld met vragen over loverboys, drugs, geweld, alcohol of vernieling en weet je er geen raad mee? Dan ben je bij vraaghetdepolitie.nl aan het juiste adres.

 • Risicokaart

  De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico’ s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-station. Maar denk ook aan plekken waar water tot grote overlast kan leiden.

  Alarmering per sms

 • Bij een calamiteit gaan de sirenes in Rijnmond. Dat zijn we zo gewend en dat blijft zo. Maar vanaf nu kan iedereen ook persoonlijk worden gewaarschuwd wanneer er gevaar is. Een SMS op de mobiele telefoon werkt onmiddellijk en trefzeker. De ontvanger weet meteen wat er te doen staat: Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar Radio Rijnmond. Voor nadere informatie stemt u uw radio of televisie af op RTV Rijnmond of op tekstpagina 112.

  Proefalarm

 • Er is altijd een kans, ook al is die klein, dat zich in de omgeving een ramp of zwaar ongeval voordoet. Op welke wijze waarschuwt de overheid dan voor dreigend gevaar en wat moet men daarna doen? De gemeente beschikt over sirenes waarmee burgers worden gewaarschuwd voor dreigend gevaar. Elke eerste maandag van de maand worden exact om 12:00 uur de sirenes luid getest.

  Lees ook:

  Buurt en kerngericht werken
  leefbaarheid
  huwelijk en partnerscha

  milieu
  hondenpoepbeleid
  projecten
  omgevingsvergunning
  bouwen en veboouwen
  welstand
  kadaster
  monumenten