Kadaster

Het Kadaster is een onafhankelijk orgaan dat het overzicht houdt over aan wie een (on)roerende zaak toebehoort en wat de kenmerken ervan zijn. Te denken valt aan onroerende zaken, zoals huizen en appartementen en roerende zaken, zoals schepen en luchtvaartuigen. Ook weet het Kadaster of een huis een monument is, of er misschien recht van overpad rust op een stuk grond en hoe de erfgrenzen precies lopen. Al deze gegevens liggen vast in de Openbare Registers. Iedereen kan deze tegen een gering bedrag via internet of telefonisch opvragen (0900-20 20 201, € 0,80 per minuut) .

Op de website van het Kadaster, www.kadaster.nl, vindt u alle informatie over het Kadaster en zijn diensten.

Woonverhalen

Het Kadaster vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland weet wat het Kadaster doet en wat zij te bieden hebben. Daarom hebben zij het gratis magazine ‘Woonverhalen’ gemaakt. Een interessant informatieblad vol informatie over onder meer de rol van de gemeente, makelaar en notaris met wie zij regelmatig samenwerken.

U kunt het blad gratis aanvragen via www.kadaster.nl/woonverhalen. Een inkijkexemplaar ligt voor u klaar in het gemeentehuis.

Lees ook:

Buurt en kerngericht werken
leefbaarheid
huwelijk en partnerschap
veiligheid
milieu
hondenpoepbeleid
projecten
omgevingsvergunning
bouwen en veboouwen
welstand
monumenten