Producten en diensten

Bij de gemeente kunt u terecht voor de volgende diensten/producten:

Bouwen & verbouwen

 • Gebouw (laten) bouwen/ nieuwbouw
 • Gebouw anders gebruiken/ Hergebruik
 • Huisvesting van organisaties
 • Nutsvoorzieningen, kabels en leidingen
 • Slopen van pand of bouwwerk en verwerken van bouwafval
 • Verbouwen – renovatie of uitbreiding
 • Verbouwen of kleine aanpassing van pand of bouwwerk

Meldingen, mededelingen, wensen of klachten van burgers aan de gemeente

 • Acties van burgers binnen een gemeente om wensen vervuld te zien.
 • Melden van zaken of indienen van klachten bij de gemeente

Sport, locaties, mogelijkheden, verenigingen e.d.

 • Alle aspecten rond sport
 • Evenementen, festivals, optochten
 • Historische belangstelling voor kunst en cultuur
 • Kunst en cultuur
 • Ondersteuning verenigingen
 • Sport- of recreatieve locaties buiten
 • Toerisme en recreatie

Werk en inkomen

 • Begeleiding naar betaald werk
 • Betaald werk vinden
 • Inkomsten, uitgaven en schulden
 • Om- en bijscholing in het kader van het vinden van werk
 • Vrijwilligerswerk als alternatief voor betaald werk
 • Werkervaring opdoen in het kader van het vinden van werk

Zorg, welzijn & onderwijs

 • Onderwijs
 • Zorg & Welzijn

Leven, reizen & papieren

 • Aanpassing of verandering van je voor- of achternaam
 • Identificatie & reisdocumenten
 • Kiezen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, het Nederlandse of Europese parlement
 • Kinderen
 • Nationaliteit en verblijf in Nederland
 • Overlijden en begraven/cremeren
 • Samenwonen, geregistreerd partnerschap of trouwen
 • Uittreksels & verklaringen uit bevolkingsadministratie
 • Vastleggen dat je een woning bewoont of een woning zoekt

Ondernemen

 • Bedrijf beëindigen
 • Bedrijf beginnen
 • Bedrijf uitbreiden of wijzigen
 • Bedrijfsvoering algemeen

Verkeer & Vervoer

 • Het overheidsbeheer van de openbare wegen
 • Parkeren
 • Tijdelijke verkeersaanpassingen
 • Toegankelijkheid binnen de gemeente
 • Vergunningen en bewijzen voor vervoer
 • Vervoer
 • Wegen aanpassen

Wonen en uw buurt

 • Milieu en afval
 • Toestemmingen en randvoorwaarden voor het houden van dieren
 • Veiligheid of overlast
 • Verhuizen
 • Wonen in uw buurt
 • Woning huren
 • Woning kopen
 • Woonkosten en gemeentelijke belastingen

lees ook:

DigiD
meldpunt nutsbedrijven
meldingen en klachten
verloren en gevonden
RADAR
bedrijvenloket