Contact

Melding of klacht?

Als u buiten kantoortijd een melding wilt doen van schade of gebreken aan gemeentelijke eigendommen, die direct gevaar (kan of kunnen) opleveren voor mens of dier, kunt u contact opnemen met de gemeente. Voor het melden van schade of gebreken aan gemeentelijke eigendommen die geen direct gevaar opleveren kunt u dat doorgeven.

Overlast op het gebied van openbare orde of openbare veiligheid, zoals geluidsoverlast, stankoverlast, verkeersoverlijst, overlast van dieren en dergelijke, kunt u dat doorgeven.

Als u een klacht wilt indienen ten aanzien van een organisatieonderdeel, een medewerker of een bestuurder van de gemeente, kunt u daarvoor het formulier Klacht indienen gebruiken. Meer informatie over het indienen en de behandeling van klachten vindt u op de webpagina Klachten op onze website.

Niet dringend?

Is het gemeentehuis gesloten en hebt u een vraag, die niet ál te dringend is? Wilt u een afspraak maken met een ambtenaar of bestuurder? Wilt u een opmerking plaatsen (of suggestie doen) ten aanzien van deze website? U kunt dat eenvoudig doen door het contactformulier in te vullen en te verzenden.