Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Middelharnis bestaat uit twee afdelingen en een drietal stafbureaus, te weten:

 • Afdeling Maatschappelijke zaken
  (Klantenbalie / sociale zaken, maatschappelijke ontwikkeling), afdelingshoofd: drs. J. de Geus;
 • Afdeling Gebiedszaken
  (Ruimtelijke ontwikkeling / bouw- en woningtoezicht, civiele werken), afdelingshoofd: J. van der Velde;
 • Stafbureau Algemene organisatiezaken
  (Personeel en organisatie, algemene juridische zaken, communicatie), bureauhoofd: C.J. Schroevers;
 • Stafbureau Financiën,
  bureauhoofd: P. van den Doel; en
 • Stafbureau Facilitaire zaken
  (infomatie- en communicatie technologie, documentaire informatievoorziening, bestuurssecretariaat, huishoudelijke dienst), bureauhoofd: H. Herweijer.

 Hoofd ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris, mr. H. Scholtens. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het politiek bestuur en de ambtelijke organisatie van de gemeente. Verder is hij voorzitter van het managementteam

Organogram