College van B&W

Waarnemend burgemeester drs. P. Zevenbergen
» wettelijke taken
» personeelszaken
» herindeling
Wethouder Ph. van den Berg (Vooruitstrevend Dorpsbelang ’78)
portefeuille:
» loco-burgemeester
» ruimtelijke ontwikkeling
» volkshuisvesting
» grondzaken
» cultureel erfgoed
» verkeer
Wethouder G.C. Kleingeld (PvdA)
portefeuille:
» financiën
» facilitaire zaken
» openbare werken
» waterstaat / havens
» economische zaken
» recreatie en toerisme
Wethouder drs. J. van Doorn (CDA)
portefeuille:
» onderwijs
» maatschappelijke zaken (WMO/ Sociale Zaken)
» jeugdzaken (JAC)
» sportzaken (Staver)
» gemeentelijke dienstverlening (e-overheid)
» gebouwenbeheer
» kleine kernenbeleid (projecten)
Wethouder mr. G. Wieringa (D66)
portefeuille:
» cultuur
» milieu
» duurzaamheid 
Gemeentesecretaris, mr. H. Scholtens