Onderwijs

Alle jongeren in Nederland moeten naar school, want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Er is een wet waarin de belangrijkste spelregels staan: de Leerplichtwet. De gemeente heeft de taak er op toe te zien dat alle jongeren ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtambtenaren. Hieronder worden de belangrijkste regels uit de leerplichtwet uitgelegd.

Kwaliteitsschool

Ook wat de onderwijsvoorzieningen betreft is de gemeente Middelharnis het rijkst bedeeld. Vooral in Middelharnis en Sommelsdijk zijn een groot aantal scholen van basis- tot voortgezet onderwijs te vinden.

Lees ook:

regionaal bureau leerplicht
jeugd
centrum jeugd en gezin
vrijwilligers
CTW – regiotaxi
WMO
Inburgering