Projecten

Project ontwikkeling starterswoningen CPO

De gemeenteraad van Middelharnis heeft besloten om de locatie van het gemeentelijke opslagterrein aan de Molenweg beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van starterswoningen door middel van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Jongeren die graag een betaalbare koopwoning willen in Middelharnis zijn half 2010 via een wervingscampagne uitgenodigd om mee te doen aan dit project. Inmiddels zijn 13 deelnemers van start gegaan. Zij hebben zich verenigd in Kopersvereniging Molenplein. Er zijn nog enkele plekken vrij en (koop)starters tot en met 35 jaar worden uitgenodigd om zich bij dit project aan te sluiten.

Bouwproject Westplaat Middelharnis

In Middelharnis ontwikkelt Herkon 90 woningen in het gebied Westplaat. In het plan is met verschillende doelgroepen rekening gehouden. Er komen huurwoningen, jongerenappartementen, starterswoningen, middeldure woningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen. Kortom, voor ieder wat wils.

Lees ook:

Buurt en kerngericht werken
leefbaarheid
huwelijk en partnerschap
veiligheid
milieu
hondenpoepbeleid
omgevingsvergunning
bouwen en veboouwen
welstand
kadaster
monumenten