Leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip. Graag willen we in een leefbare buurt of wijk wonen, waar we in alle rust en veiligheid kunnen leven. Leefbaarheid is ook een belangrijk onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente pakt in dat kader de leefbaarheid van buurten en kernen op en laat burgers daarin mee praten.

Begin maart van dit jaar is er een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid binnen onze gemeente. Een groot aantal inwoners heeft een enquêteformulier ontvangen en het merendeel heeft de moeite genomen om het formulier in te vullen aan de gemeente terug te sturen. De gemeente heeft alle reacties gebundeld en verwerkt. Hierdoor is een helder beeld ontstaan over hoe de geënqueteerden de leefbaarheid binnen onze gemeente beoordeelt. De ontvangen informatie is gebundeld in een helder ‘cijferoverzicht’ dat zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van beleid.

 • Leefbaarheidsmonitor

  De burgers van de gemeente Middelharnis beoordelen hun buurt over het algemeen voldoende tot goed. De algemene waardering komt gemiddeld uit op een 7,5. Dat is een ruime voldoende. Dat blijkt uit de leefbaarheidsmonitor 2007, die op initiatief van de gemeente is uitgevoerd. De monitor bestond uit een literatuuronderzoek en een enquête onder de bewoners. Hieronder staat een samenvattende tabel van alle scores.

 • Handhaving (boa)

  R.J. van der Stappen en L.R. van Doorn werken bij de gemeente Middelharnis als BOA (buitengewoon opsporingambtenaar). Zij houden zich – in aanvulling op de taak van de politie – bezig met het toezicht op en de handhaving van gemeentelijke regelgeving. De BOA’s zijn te herkennen aan een uniform en de daarbij behorende boa-insignes.

  Lees ook:

  Buurt en kerngericht werken
  huwelijk en partnerschap
  veiligheid
  milieu
  hondenpoepbeleid
  projecten
  omgevingsvergunning
  bouwen en veboouwen
  welstand
  kadaster
  monumenten