Hondenpoepbeleid

De gemeente Middelharnis is bezig met een nieuw hondenpoepbeleid. Het nieuwe beleid is gefaseerd per dorp in de gemeente besproken en ingevoerd. Hiervoor is per dorp een inwonersbijeeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is met de aanwezigen gesproken over onder andere de opruimplicht en de locaties van de uitlaatstroken. De suggesties die tijdens de avonden zijn gedaan, zijn waar mogelijk verwerkt in het uiteindelijke beleid.

Het hondenpoepbeleid is vanaf 14 juni in Nieuwe-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet van kracht. Voor de dorpen Middelharnis en Sommelsdijk is het hondenpoepbeleid op 20 september 2010 van kracht gegaan.

Lees ook:

Buurt en kerngericht werken
leefbaarheid
huwelijk en partnerschap
veiligheid
milieu
projecten
omgevingsvergunning
bouwen en veboouwen
welstand
kadaster
monumenten