Bouwen en verbouwen

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is asbest gebruikt in tal van producten. Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van de vezels. Het doordringen van asbestvezels in de longen kan ernstige ziekten veroorzaken zoals longkanker, asbestose en mesotheliomen. Dit is de reden dat de overheid wettelijke regels voor het omgaan met asbest heeft gemaakt die voor iedereen gelden.

Duurzaam (ver)bouwen

Bouwen en wonen hebben een grote impact op het milieu. Denk maar aan het energieverbruik bij de productie van bouwmaterialen, bij verwarming en transport, het gebruik van schaarse grondstoffen en water, het afval dat vrijkomt, het beslag op de openbare ruimte enzovoort.

Controle bouwprojecten

Mensen die een bouwvergunning hebben ontvangen van de gemeente, kunnen controle verwachten zodra het bouwen of verbouwen daadwerkelijk van start is gegaan én na afloop van de werkzaamheden. De controles worden uitgevoerd door een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht.

Huurwoning verbeteren

Bij het verbeteren van een huurwoning mogen huurders vaak meer dan ze denken. Bijvoorbeeld een ligbad plaatsen, de zolder isoleren of extra bovenkastjes in de keuken aanbrengen. Voor ingrijpende veranderingen moet de verhuurder wel toestemming verlenen. Veel verhuurders zijn daar heel coulant in. Sinds kort bestaat er een hulpmiddel dat huurders helpt. De reeks Verbeter uw Huurwoning geeft inzicht in de mogelijkheden en de te nemen beslissingen. Maatregelen om energie en milieu te besparen zijn hierin meegenomen.

Kozijn of gevel veranderen

Voor het vervangen van dakpannen of het schilderen van goten en voordeuren is geen bouwvergunning nodig. Voor het vervangen van een houten kozijn door een soortgelijk exemplaar evenmin. Dat valt onder het gewone onderhoud. Maar er zijn ook ingrepen aan kozijnen en gevels, waarvoor in sommige gevallen wel een vergunning nodig is. Het plaatsen van een heel ander model buitendeur bijvoorbeeld, het vervangen van de openslaande deuren door een schuifpui, het samenvoegen van twee ramen tot één groot raam of het aanbrengen van kunststof gevelplaten.

Lees ook:

Buurt en kerngericht werken
leefbaarheid
huwelijk en partnerschap
veiligheid
milieu
hondenpoepbeleid
projecten
omgevingsvergunning
welstand
kadaster
monumenten