Beleid en projecten

De gemeente Middelharnis wil vooruit met toerisme en recreatie

De gemeente Middelharnis ligt in het hart van Goeree-Overflakkee, waar historische dorpen, het polderlandschap en recreatiehavens het beeld bepalen. De gemeente Middelharnis is grotendeels agrarisch van karakter, maar heeft de recreant en toerist steeds meer te bieden. De ligging in de Delta, het diverse aanbod van winkels en het uitgestrekte landschap maken van de gemeente een goede uitvalsbasis voor de watersporter, de actieve fietser of wandelaar. De evenementenkalender raakt goed gevuld. Bovendien zijn er verschillende cultuurhistorische en plattelandstoeristische bezienswaardigheden. Er is een klein maar divers aanbod van overnachtingsmogelijkheden in de gemeente, bestaande uit enkele grotere campings, minicampings en vakantiewoningen.

De gemeente Middelharnis ziet kansen om het toerisme en recreatie te stimuleren, binnen de gemeente en daarbuiten. Het benutten van die kansen en de toeristisch-recreatieve potentie, is niet alleen van belang in het kader van het bieden van (recreatieve) voorzieningen. Toerisme en recreatie is ook van groot belang als economische drager op het eiland en bevordert bovendien de ruimtelijke kwaliteit.

Daarom is de gemeente bezig met het ontwikkelen van beleid op toerisme en recreatie, een inspirerende agenda voor de komende jaren, met een bijbehorend actieprogramma. De gemeente doet dit uiteraard niet alleen: de lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden worden direct betrokken bij de ontwikkeling van het beleid en het actieprogramma.

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Fanny Dekker, te bereiken via telefoonnummer (0187) 47 55 78 of per email: [email protected].

Project Kern met Pit

De gemeente en ondernemers van het winkelcentrum d’n Diek zijn voortdurend bezig de kwaliteit van het winkelcentrum te verbeteren. En zij zijn niet de enige. Ook buurtbewoners rond het winkelcentrum bruisen van ideeën hoe het beter kan.

Kwaliteitsverbetering winkelgebied Middelharnis

Gedurende dit jaar heeft de gemeente in samenwerking met de Ondernemersvereniging Middelharnis een nieuw onderzoek laten uitvoeren in het kader van de kwaliteitsverbeteringen aanzien van het functioneren van het winkelcentrum te Middelharnis.
Streefbeeld Middelharnis Noord

Het streefbeeld Middelharnis Noord is een ruimtelijke schets en probeert de doelen te verwoorden die de gemeente zich heeft gesteld in de Toekomstvisie gemeente Middelharnis 2020. In het streefbeeld komt een groot waterrijk gebied voor, die mogelijkheden biedt voor watersport en waterrecreatie, beleefnatuur en bijzonder wonen. Het streefbeeld is in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van Middelharnis.
ebiedsgerichte aanpak

De gemeente Middelharnis participeert in de Gebiedsgerichte Aanpak Goeree-Overflakkee. In samenwerking met de buurgemeenten, het ISGO, het waterschap Hollandse Delta en vele (maatschappelijke) organisaties worden diverse projecten uitgevoerd op het gebied van recreatie, toerisme, landschap, cultuurhistorie en duurzame landbouw. Voorbeelden zijn het eilandelijke fietsroutenetwerk, wandelroutenetwerk, agroranden, veerdiensten, etc.. Een compleet overzicht vindt u op de website van het ISGO (www.isgo.nl).

Toeristisch-recreatieve KansenKaart

Door middel van de Kansen Kaart wil de gemeente Middelharnis richting geven aan haar ambities en doelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie.

Lees ook:

Over Middelharnis
dorpskenmerken
beleid&projecten
havens
winkelen