Klacht of melding

KLACHT

De gemeente Middelharnis streeft naar een goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over iets dat een medewerker of bestuurder (collegelid, raadslid, burgemeester) van de gemeente doet of juist nalaat. Als u zo’n ervaring heeft, kunt u daarover een klacht indienen. Wellicht kunnen wij van uw klacht leren en voorkomen dat er in de toekomst een zelfde klacht ontstaat. Als u een suggestie heeft voor het oplossen van de klacht of het verbeteren van de situatie dan kunt u dit uiteraard ook aangeven.

Wat doet de Nationale ombudsman?

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de klacht indienen bij de Nationale ombudsman.  De ombudsman onderzoekt de klacht en beoordeelt de zaak als onafhankelijke instantie. Hij kan het gemeentebestuur aanbevelen om bepaalde maatregelen te nemen. De Nationale ombudsman neemt een klacht echter pas in behandeling nadat eerst de klachtenprocedure bij de gemeente is gevolgd. De duur van deze schriftelijke klachtprocedure is volgens de wet zes weken. Als dat nodig is, kan deze termijn met vier weken worden verlengd.

Melding doen?

De gemeente Middelharnis probeert haar omvangrijke taak naar behoren uit te voeren. Daarbij kan de gemeente de hulp van de inwoners goed gebruiken. Het gemeentebestuur houdt zich dan ook aanbevolen voor meldingen van bijvoorbeeld achterstallig straat- en plantsoenonderhoud, schade aan gemeente-eigendommen, overlast van ongedierte, wateroverlast of milieuoverlast .

lees ook:

DigiD
Producten en diensten
meldpunt nutsbedrijven
verloren en gevonden
RADAR
bedrijvenloket