Bedrijvenloket

Door de gemeente wordt ingezet op zowel het stimuleren van nieuw ondernemerschap als op het versterken van het gevestigd bedrijfsleven. Als ondernemer heeft u op tal van terreinen te maken met de gemeente. Het bedrijvenloket van de gemeente helpt u als ondernemer wegwijs te worden door de grote hoeveelheid informatie van de overheid. Hebt u vragen, ideeën of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn in onze gemeente? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris.

 

Kansen voor verkassen

Gaat uw bedrijf verhuizen of verbouwen binnen de gemeente Middelharnis? Of overweegt u een ver-huizing of verbouwing? Dan biedt de gemeente Middelharnis de digitale Kansen bij Verkassen Scan.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Sindsdien worden in totaal 25 bestaande vergunningen als één behandeld: de omgevingsvergunning. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’. De gemeenten werken hiervoor samen met het ISGO, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (brandweer), de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollandse Delta.

Antwoord voor bedrijven

Antwoord voor bedrijven is het landelijke informatiepunt van de overheid voor ondernemers. Op www.antwoordvoorbedrijven.nl ziet u in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen u te maken krijgt en voor welke subsidies u mogelijk in aanmerking komt.

Kamer van Koophandel

Als ondernemer bent u aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het schrijven van een ondernemersplan, het starten van een onderneming, een vestigingsvergunning en tal van andere zaken kunt terecht bij de Kamer van Koophandel via de website Kamer van Koophandel www.kvk.nl/.

  • Bedrijventerreinen

    Binnen de gemeente liggen enkele bedrijfsterreinen verspreid over de dorpskernen Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk en Middelharnis.

    Perifere detailhandelslocatie Zuidelijke Randweg Middelharnis

     

Openbare laad- en loswal

Bij de binnenhaven Middelharnis ligt een openbare laad- en loswal. Afhankelijk van het scheepstype en omstandigheden kunnen schepen tot ca. 4000 ton van deze haven gebruikmaken. Meer informatie over de beroepshaven vindt u op deze webpagina.

Ondernemersverenigingen

De gemeente Middelharnis heeft één ondernemersvereniging voor de detailhandel en één ondernemersvereniging van bedrijventerrein Oostplaat.

Mentorproject Goeree-Overflakkee

Het mentorproject is een initiatief van de Kamer van Koophandel en het Contact Jonge Bedrijven Hollandse Eilanden in samenwerking met de gemeenten en ondernemersverenigingen en is medio 2007 op Goeree-Overflakkee van start gaan. De hoofddoelstelling van het mentorproject Goeree-Overflakkee is de overdracht van kennis en ervaringen van gevestigde ondernemers of mensen uit het middenkader en hoger Management van het bedrijfsleven (de mentoren) aan gestarte (0-3 jaar) en jonge ondernemingen (3 – 7 jaar), de mentees genaamd, voor de regio Goeree- Overflakkee.

CJB Hollandse Eilanden

Twaalf keer per jaar vinden er in de regio bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken of zakenborrels plaats, waar de combinatie professioneel, nuttig, leuk en laagdrempelig te vinden is. Als “startende ondernemer”, ook al bent u al meerdere jaren bezig, is het altijd nuttig om gelijkgezinden te ontmoeten en om over herkenbare problemen te praten. Het zakelijke wordt natuurlijk niet vergeten, het gebeurt zeer regelmatig dat er tussen de leden (en relaties zoals sponsoren, andere ondernemersclubs en gemeenten) uitwisseling van diensten, kennis en goederen plaatsvindt.

lees ook:

DigiD
Producten en diensten
meldpunt nutsbedrijven
meldingen en klachten
verloren en gevonden
RADAR