Samenwerkingsverband

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband is een zelfstandig openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het ISGO is opgericht door de vier gemeenten om:

  • de gemeentelijke milieutaak uit te voeren (vanaf 1993) en
  • de integrale ontwikkeling van het gebied te initiëren en coördineren (vanaf eind 2004)

Deze laatste opdracht, ook wel de verbreding van de samenwerking genoemd, komt neer op de regionale behartiging van onderwerpen op het terrein van de ruimte, volkshuisvesting, economie, landbouw, water en recreatie & toerisme. Het bestuur wordt gevormd door:

  • het dagelijks bestuur, gevormd door de burgemeesters.
  • het algemeen bestuur, bestaande uit collegeleden.

De organisatie wordt aangevoerd door een secretaris, bestaat uit ongeveer 45 personeelsleden en wordt gekenmerkt door korte lijnen, flexibiliteit en dynamiek. Daardoor kan zij inspelen op de actuele ontwikkelingen die zich binnen de overheid voordoen. Er wordt projectmatig gewerkt. Kijk voor meer informatie over het ISGO op www.isgo.nl

Lees ook:

gemeentebestuur
Gemeenteraad
openbare vergaderingen
college van B&W
commissie bezwaarschriften
rekenkamercommissie
organisatie
werken bij middelharnis