Openbare vergaderingen

Vergaderkalender

Op de website van de gemeente zijn alle openbare vergaderingen opgenomen in de vergaderkalender. Aan die vergaderingen worden worden ongeveer een week vóór de vergadering alle openbare vergaderstukken gekoppeld.

Audioverslagen

De integrale audioverslagen zijn normaliter de dag ná de vergadering te beluisteren via een externe website. De geïndexeerde verslagen worden na ongeveer 5 dagen opgeleverd; de internetlinks naar de geïndexeerde audioverslagen worden bij de desbetreffende vergadering opgenomen.

Besluitenlijsten

De besluitenlijsten worden (in concept) opgenomen bij de desbetreffende vergaderingen, maar zijn hier gezamenlijk opgenomen.

Spreekrecht

Bij gemeenteraadsvergaderingen en vergaderingen van de informatieve en opiniërende raad (IOR) kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Sprekers dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier.

Lees ook:

gemeentebestuur
Gemeenteraad
college van B&W
commissie bezwaarschriften
samenwerkingsverband
rekenkamercommissie
organisatie
werken bij middelharnis